EL PROJECTE


El projecte NOU I BO – Barcelona, comerç divers neix com a resposta a la persistència d’estereotips negatius al voltant de la qualitat del comerç nouvingut, un comerç que durant la darrera dècada s’ha estès a tots els districtes de la ciutat i s’ha incorporat a la quotidianitat dels carrers barcelonins. Per desmuntar aquests estereotips, PIMEC Comerç ha volgut confeccionar un retrat de l’altre comerç nouvingut, aquell que fa de la qualitat el seu reclam. I ho fa a partir d’un petit tast de dotze comerços nouvinguts que, des de diferents sectors del comerç i els serveis, destaquen, entre d’altres motius, per la seva originalitat, pel mestissatge de les seves propostes o per la seva capacitat per integrar-se i formar part de la vida del barri.

Els dotze casos seleccionats reflecteixen l’evolució empresarial que ha experimentat el comerciant nouvingut des dels primers emprenedors arribats a la ciutat fins a dia d’avui. De mica en mica, aquests comerciants han perfilat noves propostes comercials, a partir de productes o serveis escassos o inexistents al mix comercial de la ciutat i adaptades a les necessitats dels veïns i veïnes de Barcelona.

La vocació de servei a la societat d’acollida de Tateo Shimizu, Mihaela Mihaylova, Chenqi Wang i de la resta de comerciants que han participat al projecte posa de manifest, a més, una ferma voluntat d’arrelar i d’incorporar-se a un model de comerç d’èxit, el barceloní, reconegut a nivell internacional. Arrelar, això no obstant, sense renunciar a la identitat i a la cultura d’origen; tal com assenyala Salvador Cardús al seu assaig D’estrangers a comerciants, de comerciants a barcelonins, en alguns casos la diferència és exhibida com una carta de presentació, una declaració de principis. I és precisament aquesta diferència el que sedueix els veïns i veïnes de la ciutat, atrets per l’esplendor i el refinament d’altres cultures.  

Aquest comerç regentat per persones estrangeres, aquelles que hem convingut a anomenar nous catalans, crea ocupació (els casos seleccionats demostren que les plantilles multiracials i multiètniques al món del comerç són ja una realitat a Barcelona), cohesiona els barris i humanitza la ciutat. Són els beneficis econòmics i socials que, precisament, hom atribueix al comerç de proximitat tradicional, al dels vells catalans o catalans de tota la vida. Aquesta coincidència no és pas una casualitat: ambdós col·lectius, autòctons i nouvinguts, construeixen el comerç barceloní. D’aquí la necessitat que ho facin conjuntament, a través de l’associacionisme comercial i amb el suport d’entitats patronals com PIMEC Comerç, compromeses amb el progrés i la modernització del comerç de proximitat. Amb NOU I BO l’Ajuntament de Barcelona i PIMEC Comerç celebren la diversitat del comerç barceloní, una de les principals fortaleses de la ciutat.

 

Roger Pallarols i Taylor
Comissari del projecte