EL CONSELL DE SELECCIÓ


El consell de selecció es va reunir el 24 de febrer de 2014 per tal de valorar la selecció d’establiments elaborada per l’equip de PIMEC Comerç i escollir definitivament aquells comerços que representessin millor la diversitat i l’excel·lència del comerç nouvingut a Barcelona per formar part del projecte NOU I BO – Barcelona, comerç divers.

 

Membres del consell de selecció

Il·lm. Sr. Raimond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. Miquel Esteve, comissionat d’Immigració i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. Alejandro Goñi, president de PIMEC Comerç

Sr. Antoni Cañete, secretari general de PIMEC

Sr. Xavier Bosch, director general per a la Immigració

Il·lm. Sr. Jordi Subirana, diputat delegat de Comerç i Esports de la Diputació de Barcelona

Sra. M. Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona

Sra. Montserrat Gallardo, subdirectora general de Comerç

Sr. Carles Galve, comissionat d’Immigració de PIMEC Comerç

Sr. Andreu Llargués, president de PIMEC Comerç Barcelona

Sr. Ramon Vila, director de la Fundació PIMEC

Sr. Enric Calvo, secretari institucional de PIMEC Comerç

Sr. Salvador Cardús, sociòleg

Sr. Enric Canet, responsable de relacions institucionals del Casal dels Infants

Sr. Ramon Bigas, dissenyador

  • El consell de selecció
  • Raimond Blasi i Alejandro Goñi
  • Jordi Subirana i Alejandro Goñi
  • Instants previs
  • Bosch, Esteve i Subirana
  • Desenvolupament del consell
  • Esteve i Galve
  • Bosch, Cañete i Cardús